top of page
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Pozitif Psikoloji Danışmanlığı

Pozitif psikoloji, koçluk ve uygulamalı felsefe methodlarının harmanlandığı alışılagelmedik bu hizmette danışman, danışanların ulaşmak istediği hedef doğrultusunda kendilerine destek olmasının yanı sıra, danışanlarının hayattaki vizyonu ve misyonuna dair daha net bir görüş elde etmesini sağlar. Diğer danışmanlıklarından farklı olarak bu hizmet, hızlı yaşamlarımızı kolaylaştırmak için SKYPE ya da telefon ile verilir.

Danışmanlık kapsamında uygulamalı felsefenin kritik bakış açısı sayesinde danışan kişinin güncel durumu ve arzuladığı geleceği arasındaki uyum haritası realist bir biçimde çizilir ve aşağıdaki pozitif psikoloji envanterleri yardımıyla da danışanın gelişimi objektif bir biçimde gözlemlenir;

 

1-The VIA Survey of Character Strengths (University of Pennsylvania)

 

2-Subjective Happiness Scale (By Sonja Lyubomirsky, Phd.)

 

3-The Satisfaction with Life Scale (By Ed Diener, Phd.)

 

4-The Gratitude Questionnaire- Six Item Form (By Michael McCullough, Phd., Robert Emmons, Phd., Jo-Ann Tsang, Phd.)

 

5-Personal Growth Initiative Scale (By Christine Robitschek, Phd.)

 

6-Self-Compassion Scale (By Kristin Neff, Phd.)

 

7-The Functions of Self-Criticizing/Attacking Scale (By Paul Gilbert, Phd.)

 

8-Mindful Attention Awareness Scale (By Kirk Warren Brown, Phd.)

 

Pozitif psikolojinin bilimsel olarak geçerliliği kanıtlanmış uygulamalarının yer aldığı bu danışmanlık programı sayesinde danışan bireyler hedeflerine doğruluğu tasdik edilmiş bir metodoloji izleyerek ulaşır. 

 

Altı çizilmelidir ki; bu program, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, psikoterapi veya psikiyatri hizmeti sunmaz. Bu programlar klinik psikoloji eğitimi almış psikologlarca ya da tıp eğitimi almış psikiyatristlerce uygulanabilirler. Pozitif Psikoloji Danışmanlığı ise, bu iki yaklaşımdan farklı olarak;

-Pozitif psikolojinin uygulamalarını hayatında daha etkin bir biçimde kullanmayı öğrenmek isteyen,

-Hayattaki amaç ve değerleri doğrultusunda daha fazla otantik benliğini ortaya koyarak hareket etmek için yol haritasına ihtiyaç duyan,

-Güçlü yönlerini keşfetmek ve bunlardan günlük yaşamda/iş yaşamında daha verimli bir şekilde yararlanmak isteyen

-Klinik bir tanısı veya psikiyatrik bir tanısı olmayan kimselere pozitif psikolojinin araçlarıyla yardımcı olmayı ve bilgi desteği sağlamayı hedeflemektedir. 

 

 

bottom of page